Bedrijfsprofiel

BAGGER- EN MARITIEME WERKEN

Jan De Nul Group verzorgt op internationaal niveau bagger- en landwinningsprojecten van A tot Z: ontwerp, aanleg en onderhoud van havens, verdiepen van kanalen, landwinning en kustverdedigingswerken, baggeren in de meest uiteenlopende condities. Deze baggeractiviteiten zijn vaak onderdeel van een allesomvattend haveninfrastructuurproject dat door de klant aan één partij wordt toevertrouwd.

De firma werkte al talrijke prestigieuze projecten van wereldformaat af, zoals de aanleg van de tweede landingsbaan voor de luchthaven van Brisbane in Australië of de bouw van het tweede Suezkanaal in Egypte.

Jan De Nul Group heeft zijn positie als wereldleider voornamelijk te danken aan zijn technische knowhow en uitgebreide vloot. Door te investeren in eigen installaties, machines en schepen, beschikt de groep vandaag over de modernste baggervloot ter wereld. En zijn werknemers blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden…


OFFSHORE DIENSTEN

Jan De Nul Group biedt gespecialiseerde diensten aan voor de installatie van onderzeese structuren voor de olie-, gas en hernieuwbare energiemarkten. De groep voorziet zowel in het voorbereiden van de zeebodem en het baggeren van geulen voor de structuren, als het stabiliseren en het ballasten ervan. Of het nu gaat om onderzeese pijpleidingen, kabels, umbilicals, funderingen, platforms of integrale windparken. Daarnaast installeert Jan De Nul Group ook zelf de kabels en umbilicals voor deze drie offshore markten. De diensten worden telkens op maat van de klant aangeboden en dit indien gewenst op een EPC-basis.


CIVIELE BOUWWERKEN

Civiele werken, hiermee begon het allemaal voor het aannemingsbedrijf van Jan De Nul. Ook nu nog is dit een belangrijk onderdeel van de activiteiten, waarbij het bedrijf mikt op complexe projecten.

Jan De Nul Group zet daarvoor een structuur op die klanten een totaalpakket op maat aanbiedt. Van ontwerp tot uitvoering worden alle sleutelactiviteiten door eigen mensen en materieel uitgevoerd, of het nu gaat om de bouw van sluizen, kaaimuren, bruggen, tunnels, wegen, gebouwen, waterzuiveringsinstallaties, rioleringen of leidingen. Ook is de firma een expert in funderings- en bechoeiingstechnieken via dochterbedrijf Soetaert-Soiltech en is Jan De Nul Group een belangrijke speler op de markt van grote PPS-projecten.

Deze aanpak, gecombineerd met de technische expertise en jarenlange ervaring, maken dat Jan De Nul Group voor civiele werken tot de absolute top behoort.


MILIEUACTIVITEITEN EN BROWNFIELDONTWIKKELING

Sanering van bodem en grondwater, milieubaggeren en sedimentbehandeling, verwerking en valorisatie van afval, en brownfieldontwikkeling: Jan De Nul Group heeft via zijn dochterbedrijven Envisan en PSR Brownfield Developers ervaring op alle milieutechnologische vlakken.

Het multidisciplinaire team heeft daarvoor een waaier aan saneringsmethoden ter beschikking. Ook hier staat Jan De Nul Group voor een geïntegreerde aanpak, van ontwerp tot uitvoering, waarbij de groep terugvalt op eigen materieel en een geografisch gespreid netwerk aan eigen verwerkingscentra.

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal om de klanten de meest creatieve en competitieve oplossingen te kunnen aanbieden. De milieupoot van Jan De Nul Group groeide uit tot de ideale partner voor complexe saneringsprojecten en de rehabilitatie van brownfields, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

 

Aanverwante artikels

Voorwoord

2016 was een overgangsjaar voor Jan De Nul Group. De wereldeconomie herneemt niet voluit, de crisis van 2008 blijft lang voelbaar in onze acyclisch gedreven sector. De olie-industrie blijft het moeilijk hebben door de lage olieprijzen, en bijgevolg staan…

Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2016 zette Jan De Nul Group verder in op een structureel MVO-beleid en werden de bestaande MVO-initiatieven en -beleidslijnen binnen de groep in kaart gebracht. De materialiteitsmatrix waarin de interne stakeholders werden bevraagd werd verder uitgewerkt.…

Lees meer
Personeel

De rekruteringsafdeling van Jan De Nul Group zocht ook in 2016 onafgebroken naar nieuwe medewerkers. Doordat er vandaag meer kleinere projecten zijn dan vroeger, zijn er meer mensen nodig. Een klein project vergt namelijk evenveel inspanningen en voorbereidingen…

Lees meer