Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2016 zette Jan De Nul Group verder in op een structureel MVO-beleid en werden de bestaande MVO-initiatieven en -beleidslijnen binnen de groep in kaart gebracht. De materialiteitsmatrix waarin de interne stakeholders werden bevraagd werd verder uitgewerkt. Deze matrix peilt naar het belang van behoorlijk bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden en maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling. Ook de bevindingen van de externe stakeholders zoals klanten, leveranciers en onderaannemers zullen worden geïnventariseerd.

Vanaf het tweede kwartaal van 2017 zal Jan De Nul Group jaarlijks een MVO-rapport volgens de internationale GRI-richtlijnen publiceren.

IMAGINE-THINK-ACT

Imagine-Think-Act, kortweg ITA, is het programma waarmee alle medewerkers van Jan De Nul Group focussen op de volledige controle van en betere communicatie over de verschillende operaties. Dit leidt tot een goed risicobeheer en een efficiëntere projectuitvoering.

Het programma werd op basis van een interne bevraging ontwikkeld en gaat terug naar de kern van het bedrijf: zich nieuwe mogelijkheden kunnen inbeelden, goed nadenken en uitdagingen overwinnen, sterk leiderschap bij de uitwerking met als doel succesvol te zijn.

Een professionele uitwerking van de werken leidt tot een hoge graad van kwaliteit en klantentevredenheid. Tegelijk resulteert deze aanpak in een verhoogde veiligheid op de werven. Door meer overleg kunnen bepaalde risico’s en dus ook ongevallen vermeden worden. De positieve trend van 2015 wordt daardoor in 2016 bestendigd.

Om de ITA-principes te kunnen toepassen, moeten ze gekend zijn. Daarom werd in 2016 onder andere een videoboodschap van de CEO verspreid naar alle afdelingen, in binnen- en buitenland.

KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID, BESCHERMING EN MILIEU (QHSSE)

ARBEIDSONGEVALLEN MET WERKVERLET

De werven en vaste werkplaatsen in België kenden in 2016 het laagste aantal incidenten ooit. Op buitenlandse werven was er een lichte stijging. Toch blijft het aantal arbeidsongevallen met werkverlet op het laagste peil sinds de invoering van iRep in 2010. Het grootste aantal ongevallen doet zich voor bij het hijsen van lasten, de scheepsnavigatie en het manoeuvreren met zwaar materieel. In 2017 moet een sensibiliseringscampagne rond deze kritische operaties hierin verandering brengen.

INCIDENTEN MET LETSELS

Het aantal incidenten met letsels is zo goed als gelijk gebleven.

TRANSITIE NAAR ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015

2016 stond in het teken van de transitie naar ISO 9001:2015 (kwaliteit) en ISO 14001:2015 (milieu). Hiervoor was een volledig nieuwe aanpak in het QHSSE-beheersysteem vereist. Er wordt overgestapt van een waaier aan dienstspecifieke procedures naar een dertigtal processen dat de activiteiten van Jan De Nul Group kernachtig weergeeft. Deze drastische ommezwaai wierp meteen vruchten af, want Jan De Nul Group ontving, als een van de eerste onder de grote bedrijven in België, het certificaat volgens de nieuwe normen uit handen van Lloyd’s Register QA. De vereenvoudiging van het beheersysteem wordt in de komende jaren verder uitgewerkt en focust daarbij volledig op de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker.

MILIEU

Jan De Nul Group draagt via één van zijn hoofdactiviteiten permanent bij aan de circulaire economie. Het dochterbedrijf PSR Brownfield Developers vormt verlaten of onderbenutte terreinen om tot ruimtes om te wonen, winkelen, werken en ontspannen. Zwaar vervuilde gronden kunnen door eigen verwerkingscentra van dochterbedrijf Envisan worden gesaneerd en gestockeerd. Jan De Nul Group legt zich ook toe op het maximale hergebruik van deze vervuilde sedimenten in bouw- en infrastructuurwerken.

Voor de uitvoering van de maritieme en offshore projecten riep Jan De Nul Group de Mared-afdeling in het leven. Deze afdeling volgt strikt de milieugerelateerde kwesties op gedurende de verschillende fasen van een project: van aanbesteding, over mobilisatie, tot toepassing van het milieubeleidsplan. Mared werkt voor ieder project een milieucontrolerapport uit, met een degelijke kennis van de toegepaste technieken en de kwetsbaarheid van de omgeving waarin wordt gewerkt.


Klimaat & pollutie

Jan De Nul Group investeert bewust niet in schepen met LNG-brandstof waar emissies ongereglementeerd zijn, maar rekent vooral op het optimaliseren van dieselmotoren en sterk verbeterde nabehandeling van verbrandingsgassen die voldoen aan de strengste Europese emissiereglementering.
De groep bewaakt de uitstoot van broeikasgassen zowel op technisch als op operationeel gebied. Het ontwerp van schepen houdt rekening met een minimale weerstand van de scheepsromp en de scheepsmotoren worden, net als de richtlijnen voor het gebruik ervan door de bemanningsleden, continu bijgestuurd en geoptimaliseerd. Op operationeel vlak wordt voor elk schip de beste vaarroute uitgestippeld rekening houdend met de stromingen en de weersvoorspellingen. Op die manier wordt het verbruik van brandstof sterk teruggedrongen.

Om de luchtpollutie door schepen tot een minimum te beperken zet Jan De Nul Group in op de nabehandeling van de uitstoot door het invoeren van Partikel Filters (PF) en Selectieve Catalytische Reductie (SCR) aan boord van de schepen.

Jan De Nul Group besteedt ook aandacht aan de minder grotere brandstofverbruikers, zoals vrachtwagens, werfmaterieel, generatoren en bedrijfswagens. De meest actuele motorentechniek, passend voor de inzet van het bedrijfsmiddel,  wordt overwogen:  benzinewagens voor korte afstanden, opvolging van de ecoscore van de voertuigen, AdBlue, verificatie van de verbruiken van het grondverzetmaterieel en de keuze voor de best beschikbare Euro-classificatie.

Onder de reductie van de uitstoot van de broeikasgassen valt ook de participatie van Jan De Nul Group in de CO2-Prestatieladder. Deze Nederlandse standaard voor CO2-management certifieerde de groep voor niveau 3voor de baggeractiviteiten in de Benelux. Jan De Nul Group stapte over van de 2.2- naar de 3.0-versie. Elke zes maanden verricht Lloyd’s Register Quality Assurance een audit van de CO2-voetafdruk van Jan De Nul Group volgens de ISO14064-standaard, wat ook in 2016 leidde tot een succesvolle verlenging van het certificaat voor drie jaar. 

Aanverwante artikels

Voorwoord

2016 was een overgangsjaar voor Jan De Nul Group. De wereldeconomie herneemt niet voluit, de crisis van 2008 blijft lang voelbaar in onze acyclisch gedreven sector. De olie-industrie blijft het moeilijk hebben door de lage olieprijzen, en bijgevolg staan…

Lees meer
Bedrijfsprofiel

BAGGER- EN MARITIEME WERKEN Jan De Nul Group verzorgt op internationaal niveau bagger- en landwinningsprojecten van A tot Z: ontwerp, aanleg en onderhoud van havens, verdiepen van kanalen, landwinning en kustverdedigingswerken, baggeren in de meest uiteenlopende…

Lees meer
Personeel

De rekruteringsafdeling van Jan De Nul Group zocht ook in 2016 onafgebroken naar nieuwe medewerkers. Doordat er vandaag meer kleinere projecten zijn dan vroeger, zijn er meer mensen nodig. Een klein project vergt namelijk evenveel inspanningen en voorbereidingen…

Lees meer