Personeel

De rekruteringsafdeling van Jan De Nul Group zocht ook in 2016 onafgebroken naar nieuwe medewerkers. Doordat er vandaag meer kleinere projecten zijn dan vroeger, zijn er meer mensen nodig. Een klein project vergt namelijk evenveel inspanningen en voorbereidingen als een groot project.

Een op de tien medewerkers zijn ingenieurs. Doordat heel wat bedrijven ingenieurs en aanverwante technische profielen zoeken, ligt de vraag in België hoger dan het aanbod. Daarom bezochten de rekruteerders ook in 2016, net als in andere jaren, doelgericht jobbeurzen in België. Ze gaan ook buiten de landsgrenzen (vb. Portugal, Spanje, Kroatië of Singapore).


MEER EVENWICHT WERK-PRIVÉ

Sinds 2016 werken de bedienden in de kantoren van Aalst en Capellen met glijdende werkuren. Er wordt geen gebruik gemaakt van een strakke dag- of weekgrens, maar een continu werksysteem waarbij een dagelijkse variatie in de werkuren mogelijk is. De werknemers kunnen de glijdende uren gebruiken voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven (opvang kinderen, doktersconsultaties, bezoek aan openbare diensten, ...).

TEAMBUILDING 

SOCIAAL, SPORTIEF EN GEZOND 

In 2016 nam Jan De Nul deel aan de allereerste editie van Levensloop in Aalst. Gedurende 24 uur wisselden tachtig collega’s en familieleden elkaar af op de wandel- en looproute van de Osbroek in Aalst. De deelnemers schonken samen met vrienden, familie, sponsors en Jan De Nul Group 12.758,80 euro (het tweede meest ingezamelde bedrag) aan de Stichting tegen Kanker. De teamgeest onder collega’s was groot.

Eind augustus namen de medewerkers van Jan De Nul Group deel aan Climbing For Life. Negentig deelnemers trotseerden verschillende bergpassen in les Deux Alpes voor het goede doel. Naar goede gewoonte kende de Alpenrit in het najaar een vervolgevenement. Voor de eerste keer niet enkel voor de deelnemers, maar voor alle werknemers van Jan De Nul Group. Iedereen kon intekenen op wandel- en fietsroutes in en rond Asse tijdens deze eerste bedrijfssportdag.

Andere sportevenementen die in 2016 plaats vonden en waaraan Jan De Nul Group deelnam: het baggerzeilweekend in Nederland, de drakenbootrace in Antwerpen, de Ekiden Run in Brussel, de Inclusieve Vijfkamp in Gooik, de ING Marathon in Luxemburg en de Priester Daens Vredesloop in Aalst.

Om de deelname van Jan De Nul Group aan sportevenementen in de toekomst verder uit te bouwen, werd in 2016 een sportcomité opgericht. Dit is een eerste stap in de opstart van een intern programma dat meer bewegen, gezonder eten en welzijn bij werknemers zal promoten en stimuleren.

Opleiding aan de JAN DE NUL ACADEMY

Alle opleidingen worden sinds augustus 2016 gebundeld in de Jan De Nul Academy. Het doel is om nieuwe medewerkers nog beter klaar te stomen voor hun job. Maar het initiatief stimuleert ook levenslang leren en dienstoverkoepelend communiceren. Collega’s wiens functies ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, kunnen elkaar immers wel veel bijbrengen.

In amper 4 maanden ontving de Jan De Nul Academy al tachtig deelnemers. Allemaal nieuwkomers die het startersprogramma volgden. Het vroegere programma van zes weken werd in 2016 gereduceerd tot vier weken. Kennis die voor het eerste werkjaar niet strikt noodzakelijk is, komt later aan bod in een opleidingstraject dat per functie wordt uitgestippeld.

De startersopleiding van vier weken is bestemd voor alle nieuwe werknemers van de Technische Dienst en de diensten Uitvoering, Survey, Mared en QHSSE. Voor andere diensten worden aangepaste opleidingen voorzien. Een minder strakke opdeling van de opleidingen leidt tot meer inzicht, begrip en dus betere communicatie tussen alle diensten die bij projecten betrokken zijn.

Ook de meer geroutineerde medewerkers volgen regelmatig een opfrissingscursus. De vroegere cursusnamen - Finance Days, Superintendent Days, Chief Engineer Days, Survey Days, QHSSE Days, Master Meetings – blijven in gebruik binnen de Jan De Nul Academy omdat het al goed ingeburgerde begrippen zijn. Nieuw is dat minstens twee opleidingen terzelfdertijd worden georganiseerd. Beide groepen kunnen zo voor bepaalde workshops of cursussen samen zitten wat de onderlinge communicatie versterkt. Bovendien logeren de cursisten in hetzelfde hotel en worden gezamenlijke avondactiviteiten georganiseerd. Zo leren ze elkaar ook naast het werk beter kennen en waarderen.

Aanverwante artikels

Voorwoord

2016 was een overgangsjaar voor Jan De Nul Group. De wereldeconomie herneemt niet voluit, de crisis van 2008 blijft lang voelbaar in onze acyclisch gedreven sector. De olie-industrie blijft het moeilijk hebben door de lage olieprijzen, en bijgevolg staan…

Lees meer
Bedrijfsprofiel

BAGGER- EN MARITIEME WERKEN Jan De Nul Group verzorgt op internationaal niveau bagger- en landwinningsprojecten van A tot Z: ontwerp, aanleg en onderhoud van havens, verdiepen van kanalen, landwinning en kustverdedigingswerken, baggeren in de meest uiteenlopende…

Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2016 zette Jan De Nul Group verder in op een structureel MVO-beleid en werden de bestaande MVO-initiatieven en -beleidslijnen binnen de groep in kaart gebracht. De materialiteitsmatrix waarin de interne stakeholders werden bevraagd werd verder uitgewerkt.…

Lees meer