Voorwoord

2016 was een overgangsjaar voor Jan De Nul Group. De wereldeconomie herneemt niet voluit, de crisis van 2008 blijft lang voelbaar in onze acyclisch gedreven sector. De olie-industrie blijft het moeilijk hebben door de lage olieprijzen, en bijgevolg staan onze gerelateerde activiteiten nog altijd onder druk. We compenseren dat gelukkig op andere vlakken, onder meer dankzij onze activiteiten in de hernieuwbare offshore windenergie. Tegen 2040 wil men wereldwijd tot 60% duurzame energie produceren. Dat is een nieuwe markt waar Jan De Nul voluit op inzet.

Intussen is er ook binnenshuis veel veranderd in onze organisatie. Wij zijn nu zoveel meer dan het klassieke aannemersbedrijf van weleer. Vandaag zijn wij actief in complexe civiele werken, uitdagende maritieme en milieuprojecten en grensverleggende offshore realisaties. Bouwwerken op het land, zowel infrastructuur als gebouwen, blijven evenwel een belangrijk deel van onze activiteiten.

Wij zien een toenemende kruisbestuiving tussen onze divisies. Dat is een opvallende constante evolutie. In Panama werken de civiele en baggerafdelingen samen aan een kaaimuur; in Malta en Zweden bundelen de bagger- en milieuafdeling de krachten voor havensaneringsprojecten. Onze klanten gaan steeds meer op zoek naar een aannemer die hen een totaaloplossing kan bieden: ontwerp, bouw en onderhoud. Waar gewenst met financiering.

Ons bedrijf is over de laatste jaren exponentieel gegroeid. Niet alleen in omvang, maar ook in diversificatie van de activiteiten. Toch blijven wij in ons hart nog steeds een KMO, met de bijhorende ondernemersmentaliteit. We zijn een ideale groeibodem voor dynamische, geschoolde werknemers met zin voor avontuur die zelfstandig kunnen en willen werken.

Jan De Nul is een bedrijf waar je op jonge leeftijd al heel veel kansen krijgt. Via de Jan De Nul Academy geven we opleiding, zodat de kennis die we in huis hebben, wordt doorgegeven. Elke maand start een nieuwe groep pas aangeworven Jan De Nul’ers een opleiding van vier weken en op regelmatige tijdstippen komen onze werknemers terug naar kantoor voor bijscholing en kennisuitwisseling. Op die manier verkleinen we de afstand tussen collega’s op de binnen- en buitenlandse werven enerzijds, en collega’s op kantoor anderzijds. We stimuleren de ‘best practice’ cultuur die hier leeft. Jan De Nul is een dienstenbedrijf. Bij ons komt geen product van de band gerold, maar wel een oplossing. En telkens op maat. Elk project is dan wel anders, maar toch zijn er onze normen en constanten inzake kwaliteit en efficiëntie, met de nodige creativiteit. De voorbije vijftien jaar hebben we dan ook in 108 verschillende landen gewerkt. Voor ieder project vormen we telkens opnieuw een team van mensen met complementaire capaciteiten, die zich blijven inzetten in alle mogelijke omstandigheden. Dat is onze sterkte: aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

Sinds de oprichting van het bedrijf is Jan De Nul opgebouwd rondom visie en moed. Nieuwe mogelijkheden zien, goed nadenken en uitdagingen overwinnen, gecombineerd met sterk leiderschap bij de uitwerking van plannen: dat is de kern van wat wij doen. Imagine-Think-Act.

Onze ambitie voor de toekomst blijft eenvoudig: wij willen onze positie van wereldspeler behouden. Verbreden en verdiepen, binnen onze eigen sector. De verdienste van dit bedrijf is dat alles is opgebouwd in eigen huis. We groeien op eigen kracht en kunde en dat willen we ook in 2017 en daarna blijven doen.

 

De Raad van Bestuur

Aanverwante artikels

Bedrijfsprofiel

BAGGER- EN MARITIEME WERKEN Jan De Nul Group verzorgt op internationaal niveau bagger- en landwinningsprojecten van A tot Z: ontwerp, aanleg en onderhoud van havens, verdiepen van kanalen, landwinning en kustverdedigingswerken, baggeren in de meest uiteenlopende…

Lees meer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In 2016 zette Jan De Nul Group verder in op een structureel MVO-beleid en werden de bestaande MVO-initiatieven en -beleidslijnen binnen de groep in kaart gebracht. De materialiteitsmatrix waarin de interne stakeholders werden bevraagd werd verder uitgewerkt.…

Lees meer
Personeel

De rekruteringsafdeling van Jan De Nul Group zocht ook in 2016 onafgebroken naar nieuwe medewerkers. Doordat er vandaag meer kleinere projecten zijn dan vroeger, zijn er meer mensen nodig. Een klein project vergt namelijk evenveel inspanningen en voorbereidingen…

Lees meer