• 580 capaciteit in MW
  • 500000 gezinnen voorzien van groene stroom
  • 148 kilometers kabel

Voor het kabelinstallatieproject bij de Race Bank Windfarm haalde Jan De Nul alles uit de kast. De opdracht was: zorgen voor een kabelverbinding tussen het windpark en het vasteland bij de Engelse oostkust. Een afstand van 71 kilometer moest overbrugd worden met twee exportkabels. De uitdaging was bijzonder groot. Voor de klant, Ørsted, waren kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook tijdige oplevering cruciaal. Voor de vergunnende overheid waren negatieve ervaringen uit het verleden reden genoeg om uiterst strenge voorwaarden te formuleren voor de werken met name in de schorren en slikken van natuurgebied The Wash. Kabellegschip Isaac Newton was perfect geschikt voor de werken in het diepe gedeelte. Maar voor de werken over de laatste 8 kilometer van het kabeltraject – een getijdengebied – bestonden nog geen geschikte tuigen. De engineeringteams van Jan De Nul gingen aan het werk. Met de Sunfish en de Moonfish creëerden ze een nieuwe standaard voor werken in kwetsbare gebieden. 

Eigen oplossingen creëren: typisch Jan De Nul

Projectmanager Patrik Lowie herinnert zich dat de uitdaging op Race Bank wel bijzonder groot leek. De eisen van de lokale autoriteiten waren ongezien, de omstandigheden zorgden voor een enorme complexiteit.

“In het gebied vanuit de kust tot zo’n 5 kilometer in zee varieert de waterstand tussen 0 en 7 meter, afhankelijk van de maancyclus. Kabels leggen op zich was dus al niet eenvoudig. Maar de overheid vroeg om de kabels in te graven. Anderhalve meter diep in de moerassige kustzone die een à twee keer per maand droogvalt. Tot 5 meter diep in de daaropvolgende getijdenzone.”

“In de moeraszone van de schorren mocht de gevoelige vegetatie amper beschadigd worden. Daar moesten we het aantal keren dat we ze gingen betreden tot een absoluut minimum beperken – één keer, bij voorkeur… Geen sprake dus van graafmachines om een sleuf te graven en naderhand weer dicht te gooien. De gronddruk moest beperkt blijven tot ongeveer 15 kPa. De druk die een gemiddelde mens op de grond zet, ligt rond de 30 kPa. Desondanks moest onze machine toch nog voldoende tractie uitoefenen om vooruit te komen in de natte begroeide ondergrond. In de getijdenzone, de slikken, was het grootste probleem dat de gebruikte machines nu eens droog, dan weer onder water zouden moeten werken. Er was dus een amfibietuig nodig. “Voor gebruik in zout water, geen klein detail” klinkt het.

"Bij Jan De Nul heeft iedereen het geloof in eigen kunnen."

“De ingenieurs gingen op zoek naar bestaande machines die aan alle eisen konden voldoen, maar kwamen – zoals te verwachten viel – van een kale reis thuis. Dus deden we wat we bij Jan De Nul het beste doen”, zegt Patrik Lowie. “We beslisten onze eigen oplossingen te creëren. Als er één ding is dat iedereen hier heeft, dan is het geloof in eigen kunnen. De engineeringafdeling van Jan De Nul kwam met twee compleet nieuwe tuigen, de Sunfish voor het moerasland en de Moonfish voor de amfibiezone in het getijdengebied van The Wash.

“Onze ingenieurs creëerden twee machines die voorheen niet bestonden. Samen met de DN120, een omgebouwd ponton, en met de Isaac Newton vormden de Sunfish en de Moonfish de perfecte combinatie. Deze vier tuigen samen konden de volledige opdracht tot een goed einde brengen. We wonnen de aanbesteding door de opdrachtgever Ørsted aan te tonen dat wij de juiste partij waren om deze uitdaging aan te gaan. Het feit dat wij de nodige machines in-house konden ontwikkelen in onze eigen ateliers én op zeer korte tijd, bleek doorslaggevend. 

Aanverwante artikels

Afdelingen werken samen om projecten binnen te halen

"Eigenlijk halen wij projecten binnen op het moment dat alles nog op de tekentafel ligt”, vertelt Patrik Lowie. “De kunst is daarbij om alles vooraf al te simuleren en visualiseren. Je kunt je als leek nauwelijks voorstellen hoe complex…

Lees meer
Isaac Newton: met 63 kilometer kabel in één keer het grootste kabellegschip ter wereld

Rutger Standaert, Technical Superintendent New Building Design “Wij zijn een lerende organisatie”, zegt Rutger Standaert. Volgens zijn naamkaartje is hij voluit Technical Superintendent New Building Design, zeg maar scheepsarchitect bij Jan…

Lees meer
DN120 legt kabels in ondiep water. Sunfish en Moonfish begraven ze op de gewenste diepte.

De Sunfish en de Moonfish waren onontbeerlijk voor het Race Bank project. Maar ze werkten niet alleen. “Exportkabels zien er heel stevig uit, maar toch mag je er niet te hard aan trekken. Om hen aan wal te kunnen trekken vanaf de kabellegger wilden…

Lees meer
Natuurgebied The Wash

In de uitgestrekte baai waar de opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Race Bank aan wal komt via twee zware exportkabels gelden bijzondere regels. We spreken van een uniek natuurgebied, The Wash, een geheel van uitgestrekte zoutwatermoerassen…

Lees meer
Een bijzonder lijvig rapport hielp de klant overtuigen

Bij Mared, het Marine Environmental Department van Jan De Nul, werken een twintigtal mensen rond allerlei milieuaspecten. “Op het moment dat een van onze bedrijfstakken een project wil binnenhalen, volgt er vandaag bijna altijd een studie naar…

Lees meer
10 biologische oliën uittesten

Alain Pieters van de R&D-afdeling kreeg voor het project Race Bank de vraag of de dichtingen van trencher Moonfish niet zouden aangetast worden door het gebruik van biodegradeerbare olie. “In geval van een lek wilde de klant immers niet dat…

Lees meer
Flexibiliteit is het sleutelwoord in de tekenkamer

De tekenkamer hoort bij de technische diensten van Jan De Nul. Een van de belangrijkste activiteiten daar is het ontwerpen van uitrustingen voor de schepen van de vloot. Net als bij de scheepsbouwers van Jan De Nul is flexibiliteit voor Kris Meuleman…

Lees meer
Integratie is de weg voorwaarts

Wouter Vermeersch is bij Jan De Nul verantwoordelijke voor de offshore cables-afdeling. De zaken gaan goed en de toekomst ziet er veelbelovend uit, zo bevestigt hij. “Dankzij de toenemende integratie tussen de verschillende business units van Jan…

Lees meer
Machines van eigen kweek

Dries Lammens was met het engineeringteam van Jan De Nul present toen de vereisten voor de Sunfish en de Moonfish op tafel gelegd werden. “Een project waarvoor tuigen moeten gecreëerd worden die nog niet bestaan is zonder meer een uitdaging”,…

Lees meer