Het is de hoogste circularitijd!

Land en havens en waterwegen: opruimen én herontwikkelen. Dat is waar Envisan voor staat.


In gebieden van nationaal of internationaal economisch belang wordt de ruimte schaars en de vraag steeds groter. Oude vervuilde fabrieksterreinen of stortplaatsen worden gesaneerd en herontwikkeld. Tot residentiële en/of commerciële terreinen met onze partner PSR, energieparken, industrieterreinen of zelfs tot bos- en natuurgebied. Er is een trend/evolutie dat bedrijven heel veel gaan outsourcen. Ook hun milieuverleden. En dan komt Envisan op het toneel en neemt het hele plaatje over: inclusief saneringszorgen en/of –plichten. De focus ligt ook hier op maximaal hergebruik van de grondstoffen. Niet alleen het stuk grond wordt hergebruikt (de brownfield die greenfield wordt), maar de behandelde verontreinigde grond kan als secundaire grondstof hergebruikt worden. Denk maar aan stenen en zand voor infrastructuurwerken, tot een soort van ‘lego’bouwblokken, ‘bricks’ die gebruikt worden voor de bouw. Een schoolvoorbeeld van circulaire economie.

Wij stoppen niet bij het opruimen, we herontwikkelen.


Naast het opruimen, saneren en herontwikkelen op het land, doet Envisan net hetzelfde met vervuilde havens, dokken en waterwegen. In een eerste fase wordt het vervuilde sediment verwijderd. Ook ‘milieu’baggeren genoemd. De volgende fase is die van de valorisatie: het hergebruik van dat gereinigde sediment in infrastructuurwerken. Maximaal hergebruik. Alweer! In die optiek kaderen de twee semi-verplaatsbare Soil and Sediment Washing Plants, die vervuilde sedimenten fysico-chemish kunnen reinigen! Een unicum bijvoorbeeld in het Zuiden van Frankrijk. Dit maakt ons, sinds kort, tot een preferred partner in deze regio!
 

Aanverwante artikels

Zuid-Franse stranden

Eind oktober 2018 kwamen twee schepen voor de kust van Corsica met elkaar in aanvaring. Een lek in de brandstoftanks was het resultaat. Een deel van de olie kon nog op de Middelandse Zee onderschept worden, maar een ander groot deel spoelde aan op de…

Lees meer
Focus op innovatie, commercialisering en de internationale markt

Envisan heeft eigen innovatieve oplossingen in huis en zal zich daar nog meer in profileren. Oplossingen dienen benoemd en gedeponeerd worden. Want precies die innovatie onderscheidt Envisan. Er ontstaan nieuwe soorten vervuiling. En die vragen om nieuwe…

Lees meer