Jan De Nul Group staat voor innovatie en nieuwe technologieën, zonder daarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uit het oog te verliezen. De groep gaat verder dan de verplichtingen en noden eigen aan de sector en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door te investeren in menselijk kapitaal, milieubescherming en relaties met anderen. Wij ondernemen met het oog op de toekomst en staan er op steeds hoge kwaliteit af te leveren (prosperity), mét respect voor mens (people) en milieu (planet).

People

Duurzaam management of management met een menselijk gelaat betekent enerzijds het resoluut en continu investeren in ons eigen menselijk kapitaal  en kennis. Anderzijds waken we er over dat de relaties met onze partners, leveranciers, onderaannemers en klanten duurzaam zijn. Ook zijn wij ons meer dan bewust van het belang van duurzame relaties met de maatschappij, de leefomgeving en de mensen die ze bevolken. Wederzijds respect is een voorwaarde. Jan De Nul Group deelt met plezier naast zijn kennis en arbeidsethos ook materieel en logistieke krachten.

Ethisch en duurzaam handelen is voor ons een voorwaarde.

Planet

Als wereldspeler zijn wij ons meer dan bewust van onze impact op de wereld, op onze planeet. Precies daarom trachten wij voortdurend onze milieuvoetafdruk los te koppelen van onze groei: een precaire oefening die we dagelijks in onze projecten en technieken met succes doen. We creëren waardevolle duurzame oplossingen om meer te doen met minder middelen. Of, nog beter: oneindige kansen creëren in een eindige wereld. We streven er naar vervuiling en afval te verminderen, onze energieconsumptie te reduceren en biodiversiteit te beschermen. Bovendien trekt de groep ook resoluut de kaart van circulaire economie en brownfieldontwikkeling.Kortom: duurzaam is voor Jan De Nul Group meer dan een mooi adjectief dat het voortreffelijk doet tussen innoverend en grensverleggend!

Om meer over onze duurzame initiatieven te lezen, verwijzen wij graag naar ons tweejaarlijks MVO-rapport.

Aanverwante artikels

Personeel

Jan De Nul Academy Creatieve, innovatieve en succesvolle probleemoplossingen vragen goed opgeleide en getalenteerde werknemers. Jan De Nul Academy stimuleert het levenslang leren, het up-to-date houden van vaardigheden en kennis. De Academy staat garant…

Lees meer
ITA

Imagine. Think. Act.  Onder impuls van een gemotiveerd management, dat begin 2017 het ITA-charter ondertekende, werd ITA uitgerold op de schepen en werven. Positieve feedback liet niet op zich wachten. Meer nog, de ITA Ambassador Workshop wordt…

Lees meer
Met vertrouwen vooruit!

2017 gaf niet de verhoopte doorstart in onze markten. De baggermarkt toonde zelfs een inkrimping.  De lage olie- en gasprijzen houden de olie-en gasmarkt in spaarmodus. Eén en ander maakt dat in deze kernmarkten de kapitaaluitgaven mutatis…

Lees meer