Nature Based Solutions

In Texel durft de wind al eens op te spelen. Bijgevolg hindert zandverstuiving vaak de werkzaamheden. “Om het zand op zijn plaats te houden, zetten wij verschillende technieken in: we spuiten het zand nat, we gebruiken papierpulp en we zetten stuifschermen op met dunne takjes wilgenhout. Maar om zandverstuiving permanent tegen te gaan, planten we helmgras. Dankzij deze inheemse plant krijgt de wind geen vat op het zand en blijven de duinen liggen, ze krijgen ook meteen natuurlijk karakter. Het helmgras zou zich van zelf ook wel ontwikkelen, maar het zou veel langer duren.”

We plantten helmgras om zandverstuiving permanent tegen te gaan.


Op die manier steekt Jan De Nul de natuur een handje toe. Het is het principe van Nature Based Solutions, tot in de puntjes uitgevoerd. Emile Lemey, die als Engineer Marine Environmental Department (Mared) instaat voor het milieumanagement van bagger- en offshorewerken, legt zich eveneens toe op deze natuurgebaseerde oplossingen om (klimaat)problemen op te lossen. “Tijdens de voorbereiding van ons projectdossier stelden we ons als doel om zoveel mogelijk added value te creëren”, steekt Emile van wal. “De werken aan de Prins Hendrikzanddijk kregen daardoor een dubbele functie: kustbescherming in de vorm van een waterkering én het creëren van natuurgebied voor mens en dier. De locatie leent zich er ook perfect toe om een buitendijkse softoplossing aan te bieden in plaats van een klassieke dijkversterking. Bij die laatste optie zouden een stuk landbouwgebied en zelfs enkele residenties moeten wijken.” Geert valt hem bij: “Zand is een duurzamere oplossing dan een waterkering die je maakt met harde materialen. En als er in de toekomst nood is aan onderhoud, is het veel eenvoudiger om een zanderige dijk opnieuw tot zijn originele staat te brengen dan het geval is bij een harde zeedijk.”
 

Aanverwante artikels

Kickstarters voor natuurcreatie

Het idee achter Nature Based Solutions, is dat men na een initiële menselijke tussenkomst geen inspanningen meer hoeft te leveren, maar dat de natuur zichzelf ontwikkelt en in stand houdt. Aanvullend op het bouwen van de waterkering, lanceerde Jan…

Lees meer
Het beste dat we ooit deden

Een Belgisch bedrijf dat een prestigieus project binnenhaalt bij onze Noorderburen, waar de Nederlandse baggerbedrijven doorgaans de plak zwaaien, dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zes bedrijven dongen aanvankelijk mee naar de aanbesteding.…

Lees meer
Het juiste zand op de juiste plaats

Dat de Waddenzee UNESCO-werelderfgoed is, maakt de hele onderneming extra delicaat. De planning werd zo opgesteld dat de werken klaar zouden zijn voor het begin van de winter. Dat betekent ook dat het startsein vlak na het broedseizoen gegeven werd.…

Lees meer