Overzicht behouden in het projectmanagementsysteem

Door onze opdrachtgever Rijkswaterstaat bij de werken aan de Beatrixsluis, werden extra strenge kwaliteits-, proces- en omgevingseisen opgelegd. Om het hele traject in goede banen te leiden, stelde Sas van Vreeswijk Jan Denorme aan als Process Manager. Zijn taak: een overkoepelend projectmanagementsysteem opzetten, dat aantoont hoe het consortium het project op een beheerste manier realiseert. In het systeem, dat Relatics heet, wordt ook het eisenbeheer opgeladen. “Tijdens de ontwerp- en bouwfase werken bijna 200 mensen van diverse partijen aan de verschillende deelprojecten. Dan is het belangrijk om het overzicht te behouden. Enerzijds voor de efficiënte invulling van de werken. Anderzijds wil de opdrachtgever steeds inzicht in de vooruitgang, eventuele afwijkingen en de argumentatie voor keuzes.”
Op het Beatrixsluisproject bestaat het managementsysteem uit deelplannen en processchema’s en moet het voldoen aan de in het contract opgenomen certificeringen. Het project heeft het ISO-9001 certificaat behaald, en het managementsysteem moet voldoen aan bepaalde capability levels uit de ISO15288/15504 norm. Deze norm beschrijft 25 processen binnen het kader van systems and software engineering.
Verder ontwikkelde het consortium een prestatiemeetsysteem, dat de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de sluizen per kwartaal aantoont. “Zo bevestigen we aan onze klant Rijkswaterstaat dat we voldoen aan hun eisen. Aanvankelijk was het de bedoeling om een generiek systeem te ontwikkelen, maar we hebben vrij snel gemerkt dat de specifieke eisen vrijwel altijd projectgebonden zijn. Toch vormt het een goede basis voor de toekomst.”

Aanverwante artikels

Prijs voor landschappelijke integratie

De werken aan het Prinses Beatrixcomplex zijn geen puur civieltechnische opdracht. Sas van Vreeswijk besteedt veel aandacht aan de integratie van het project in de omgeving, met respect voor erfgoed en landschapsarchitectuur. Vanop een afstand zie je…

Lees meer
Hoogste kwaliteitseisen

Aan de productie van vier stalen sluisdeuren van elk 26 meter breed, 14 meter hoog en 6,5 meter dik, zijn uiteraard strenge kwaliteitseisen verbonden. Harald Smeets, Technical Superintendent Vessel Maintenance bij Jan De Nul, volgde de werken in Shanghai,…

Lees meer
Schutten XL

Naast de reeds bestaande tweelingsluis in Nieuwegein bouwt het consortium een derde sluiskolk. Aan beide uiteinden van de sluiskolk zijn niet één, maar twee deuren direct achter elkaar geplaatst: dubbele roldeuren. Het doel van dubbele…

Lees meer
Totaaloplossingen

Totaaloplossingen Met de Beatrixsluis is het de eerste keer dat Jan De Nul een groot waterbouwkundig project in Nederland realiseert. Project Engineer Civil Works Jens Van der Auwera is de tussenpersoon tussen het ontwerpteam en de uitvoerders.…

Lees meer