Totaaloplossingen

Totaaloplossingen

Met de Beatrixsluis is het de eerste keer dat Jan De Nul een groot waterbouwkundig project in Nederland realiseert. Project Engineer Civil Works Jens Van der Auwera is de tussenpersoon tussen het ontwerpteam en de uitvoerders. Hij doet dit in opdracht van de bouwcombinatie Sas van Vreeswijk, als afgevaardigde van Jan De Nul: Dit project bewijst dat Nederland onze expertise in sluizen- en waterbouw op prijs stelt.”


“Eerst bouwden we een nieuwe dijk, om ook tijdens de werkzaamheden beschermd te blijven tegen hoogwater.” Aan de noordkant wordt het kanaal 45 à 90 meter breder over een afstand van 2 km om extra ligplaatsen creëren.
“Via onze dochterfirma Soetaert zijn we thuis in funderingstechnieken.  Zo konden we het grootste deel van de funderingswerken voor de nieuwe sluiskolk zelf uitvoeren. We kozen voor diepwanden omdat die niet geheid worden. Op die manier voorkomen we overlast door trillingen en lawaai. Ook het plaatsen van de damwanden hebben we uitgevoerd op trillingsarme wijze door gebruik te maken van hoogfrequente trilblokken met variabel moment. We konden de trillingen verder reduceren met voorboringen.  Klanten zijn overigens steeds vaker op zoek naar joint ventures die beschikken over een combinatie van expertises. Doordat we meer technieken kunnen aanbieden en dus complementairder zijn – zowel intern als met andere partners – zijn we daar een uitermate geschikte partij voor.”


Na het bouwen van de 3e sluiskolk is het de beurt aan de twee bestaande kolken die aan een grondige renovatie toe zijn. Verder verbreedde Sas van Vreeswijk het Lekkanaal ten zuiden van het sluizencomplex met 120 meter over een afstand van 1 km om schepen voldoende ruimte te bieden om de nieuwe kolk in te varen. Dit ging gepaard met de afbraak van de oude dijk. 

Aanverwante artikels

Overzicht behouden in het projectmanagementsysteem

Door onze opdrachtgever Rijkswaterstaat bij de werken aan de Beatrixsluis, werden extra strenge kwaliteits-, proces- en omgevingseisen opgelegd. Om het hele traject in goede banen te leiden, stelde Sas van Vreeswijk Jan Denorme aan als Process Manager.…

Lees meer
Prijs voor landschappelijke integratie

De werken aan het Prinses Beatrixcomplex zijn geen puur civieltechnische opdracht. Sas van Vreeswijk besteedt veel aandacht aan de integratie van het project in de omgeving, met respect voor erfgoed en landschapsarchitectuur. Vanop een afstand zie je…

Lees meer
Hoogste kwaliteitseisen

Aan de productie van vier stalen sluisdeuren van elk 26 meter breed, 14 meter hoog en 6,5 meter dik, zijn uiteraard strenge kwaliteitseisen verbonden. Harald Smeets, Technical Superintendent Vessel Maintenance bij Jan De Nul, volgde de werken in Shanghai,…

Lees meer
Schutten XL

Naast de reeds bestaande tweelingsluis in Nieuwegein bouwt het consortium een derde sluiskolk. Aan beide uiteinden van de sluiskolk zijn niet één, maar twee deuren direct achter elkaar geplaatst: dubbele roldeuren. Het doel van dubbele…

Lees meer