Met vertrouwen vooruit!

2017 gaf niet de verhoopte doorstart in onze markten. De baggermarkt toonde zelfs een inkrimping.  De lage olie- en gasprijzen houden de olie-en gasmarkt in spaarmodus. Eén en ander maakt dat in deze kernmarkten de kapitaaluitgaven mutatis mutandis de projecten en hun omvang dalend waren. Met als onmiddellijk gevolg lagere marges en kostenstijgingen omwille van de hogere beheerskosten van een veelvoud aan kleinere projecten.

Lichtpunt is evenwel de groeiende druk en bewustwording van de klimaatverandering en energiewende.  Hierdoor zien we in onze business een verhoogde activiteit in de markt van Offshore Renewables en dit niet langer beperkt tot Europa. Hiernaast blijft JDN Group onverminderd maar gericht inzetten op de civiele- en milieumarkt. Zowel onder de vorm van ‘autonome’ projecten als de ‘geïntegreerde’ benaderingen met de andere businessdivisies.

In een veranderende economische wereld getuigen wij van voldoende slagkracht en aanpassingsvermogen.

Het globale cijferplaatje van 2017 geeft dan ook een gemengd gevoel. Enerzijds een krappe markt die leidde tot een daling van de totale jaaromzet, maar anderzijds blijft onze financiële performance sterk, zelfs sterker dan in 2016:

  • nooit geziene solvabiliteitsratio: 75% van onze balans wordt gedragen door eigen middelen;
  • een netto-liquiditeitspositie van 345 mio euro ;
  • onze EBITDA-ratio op omzet situeert zich boven de 20%, en is hierdoor toonaangevend.

Dit alles bevestigt dat wij in een veranderende economische wereld, gekenmerkt door een zwak herstel maar tegelijk bedreigd door een overheersende neiging tot protectionisme tussen de grootmachten, toch van voldoende slagkracht en aanpassingsvermogen getuigen. Jan De Nul Group is er steeds in geslaagd tijdens zijn exponentiële groeifase zijn kerncompetenties ‘te gelde’ te maken. Wij bevestigen nu dat ons businessmodel, ook in een downturn cyclus, standhoudt. Dit dankzij de flexibiliteit in productmix en technisch kunnen, ondersteund door een gericht investeren en een voortdurende queeste naar talent en opleiding. Ook in 2017 hadden we twee nieuwe opleveringen in onze vloot. Daarnaast hebben we, voor een globale waarde van meer dan 380 miljoen euro, schepen in aanbouw.

Nog meer dan anders bewijzen de projecten, beschreven in dit jaarverslag, deze kruisbestuiving met verve:

  • multidisciplinaire projecten in Monaco, Oskarshamn,...
  • all round turnkey EPC-contracten en PPP-projecten (A11, Nobelwind,...)

met de focus op de veiligheid en welzijn van onze medewerkers, uitgerust met state-of-the-art materieel.

Wat 2018 en de onmiddellijke toekomst zal brengen, blijft onzeker. Maar we zullen als wereldspeler onverminderd blijven inzetten op de lange termijn, zowel in talentontwikkeling als in de modernisering van de vloot en dit over onze verschillende activiteiten. Ons geloof in onze markt wordt bovendien ondersteund door ons orderboek per eind 2017, dat ondanks een dalende markt toch stabiel bleef op 2,6 miljard euro. De vooruitzichten van contract awards over het eerste trimester 2018 zijn zeer beloftevol en bevestigen een verdere stijging.

Dit alles met dank aan onze klanten en stakeholders hun vertrouwen in de firma en onze aandeelhouders, die decennialang en doorheen de cycli, het bedrijf steeds toegelaten hebben elke verdiende euro te herinvesteren om deze stille JDN kracht te blijven koesteren.

De Raad van Bestuur.

Aanverwante artikels

MVO

Jan De Nul Group staat voor innovatie en nieuwe technologieën, zonder daarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uit het oog te verliezen. De groep gaat verder dan de verplichtingen en noden eigen aan de sector en neemt zijn…

Lees meer
Personeel

Jan De Nul Academy Creatieve, innovatieve en succesvolle probleemoplossingen vragen goed opgeleide en getalenteerde werknemers. Jan De Nul Academy stimuleert het levenslang leren, het up-to-date houden van vaardigheden en kennis. De Academy staat garant…

Lees meer
ITA

Imagine. Think. Act.  Onder impuls van een gemotiveerd management, dat begin 2017 het ITA-charter ondertekende, werd ITA uitgerold op de schepen en werven. Positieve feedback liet niet op zich wachten. Meer nog, de ITA Ambassador Workshop wordt…

Lees meer