• 6 km lange golfbreker en strandrestauratie ( 4 km + 2 km )
  • 1-3 ton zware rotsblokken op een filterbed voor de kust
  • 3 miljoen m3 zandsuppletie op de geërodeerde kustlijn

Jan De Nul stopt de erosie in Benin met een concept dat in eigen huis werd uitgedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Een totaalproject waar vrijwel het voltallige bedrijf zijn schouders onder zette en waarvoor we beroep deden op al onze competenties, zij het (milieu)technisch of financieel.

De toekomst van Benin

De West-Afrikaanse kust wordt geteisterd door erosie. Ook zo Benin, waar de inslaande golven van de Atlantische Oceaan de kustlijn wegvreten, tot enkele meters per jaar. Zonder menselijke tussenkomst zullen de gevolgen van de klimaatveranderingen en de stijgende zeespiegel het strand van Benin en haar kustlijn verder afslijten. Conventionele oplossingen verplaatsen vaak het probleem naar een andere plek. Of slechter nog, ze zijn nefast voor de ecologische of toeristische ontwikkeling van de stranden. Jan De Nul, daarentegen, biedt een innovatieve en duurzame oplossing, geïnspireerd op de natuur, die het erosieprobleem beëindigt, niet verlegt.

In opdracht van de regering van Benin, die grootse plannen heeft voor het oceaantoerisme in Benin, ging het ministerie van Milieu en Ontwikkeling op zoek naar een innovatief concept dat het erosieprobleem stopt zonder een onevenwicht langs de kustlijn te creëren. Jan De Nul bedacht een onderwatergolfbreker parallel aan de kust, in combinatie met zandsuppleties als herstelmaatregel. Senior Project Manager Dredging Jan Moenst licht toe:"De onderwatergolfbreker zorgt ervoor dat de golven de kust blijven bereiken, maar met minder energie. We hebben ons geïnspireerd op koraalriffen die ook in het ondiepe en net voor de kust liggen."

Het is de eerste keer dat het concept van een onderwatergolfbreker op deze schaal wordt uitgevoerd.

"Dankzij hun inplanting nemen ze de eroderende kracht uit de golven weg en beschermen ze kustgebieden en eilanden." De natuur imiteren is een mooi voorbeeld van duurzaamheid, temeer omdat het een flexibel ontwerp is. Zelfs als de zeespiegel nog sterker stijgt dan verwacht, kan de golfbreker gemakkelijk verhoogd worden. Maar bovenal is het een innovatief project. " Het systeem is helemaal niet ingeburgerd in de maritieme wereld. Het is een idee dat Jan De Nul heeft uitgedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Het werd nooit eerder toegepast op die schaal."

 

Aanverwante artikels

Geen tijd te verliezen

Gedurende drie jaar transporteert Jan De Nul acht maanden per jaar rotsblokken naar het strand aan de zuidkant van de haven van Cotonou. Twee derde van de rotsen komt uit steengroeves in Benin, 150 km landinwaarts, de rest komt uit het buitenland. “Alle…

Lees meer
Impact reduceren

Stenen storten mag dan niets nieuws zijn, een onderwatergolfbreker maken met gigantische rotsblokken tot op -1m diepte is dat wel. Vermits een kraan te traag werkt om de strakke deadlines te halen, bouwde Jan De Nul zijn zijsteenstorter Pompei om. Het…

Lees meer
Conceptueel ontwerp

Een project van die omvang vergt natuurlijk een gedegen voorbereiding. Jan De Nul voerde zeer gedetailleerde preprojectstudies uit, beginnend met geotechnisch en -fysisch veldonderzoek naar hydrometeorologische condities, stromingen en bodemgesteldheid.…

Lees meer