• 2000000 m³ zand
  • 4000000 m³ rots

Taiwan worstelt er al jaren mee om zijn inwoners en industrie van een stabiele stroomtoevoer te voorzien. Om voldoende kolen te hebben en de elektriciteitscentrales op volle capaciteit te laten werken, is het belangrijk dat steenkool in grotere hoeveelheden aangevoerd kan worden van over zee. Daarom moet de haven van Linkou uitgediept worden. Jan De Nul hergebruikt het gebaggerde materiaal meteen om in de nabijgelegen Taipei Port bijkomend land te creëren.

 

Test in recordtempo

Aanvankelijk lag de deadline voor dit project in het najaar van 2018. Maar de nood aan meer steenkool was zo hoog, dat opdrachtgever Taiwan Power Company in oktober 2017 de opdracht gaf om de looptijd met een half jaar in te korten. “We moesten op heel korte tijd een oplossing zoeken, want normaal gezien hadden we vanaf november een winterstop. Veel tijd om na te denken was er niet. Maar we houden wel van dat soort uitdagingen”, legt projectmanager Harold Heeffer uit.

“Op dat moment hadden we al een laag van 2 miljoen kubieke meter zand gebaggerd. We gingen net beginnen met de lastige laag van 4 miljoen kubieke meter boulders en mudstone, een harde stenen ondergrond.”

"We houden wel van dit soort uitdagingen!"

De productiedienst op kantoor bedacht samen met onze directe klant Hung Hua Construction, marktleider in maritieme werken in Taiwan, enkele mogelijke oplossingen. “We vatten het idee op om te testen of een grote hopper het door de cutterzuiger voorgesneden materiaal kan opzuigen en aan wal kan persen in Taipei Port. Zo’n schip is veel groter dan een splijtbak en kan zwaardere weersomstandigheden aan.” Jan De Nul liet de J.F.J. De Nul, de op één na grootste cutterzuiger uit zijn vloot, samen met sleephopperzuiger Charles Darwin in een recordtempo de test uitvoeren.

“We hadden amper een maand de tijd. De uitdaging bestond erin beide schepen perfect op elkaar af te stemmen om tot een optimale gezamenlijke productie te komen”, zegt Harold.

Een half jaar vroeger klaar

De test slaagde, zodat vanaf november een ander duo van cutterzuiger en sleephopperzuiger het project kon overnemen. “De J.F.J. De Nul moest doorvaren naar een project in Mumbai. Daarom nam de cutterzuiger Niccolò Machiavelli vanaf midden november het roer over, geassisteerd door de Vasco da Gama en later ook Vitus Bering”, zegt projectmanager Harold Heeffer.

“Al het gebaggerde materiaal uit Linkou Port wordt in Taipei Port hergebruikt om een nieuw haventerrein te creëren”, legt hij uit. “Hiervoor moest ook Hung Hua Construction de planning voor de aanleg van de dijken, de omtreklijnen van het op te spuiten terrein, herbekijken en alles op alles zetten om die tijdig klaar te hebben vóór de aankomst van onze Vasco da Gama. Onze klant Hung Hua Construction zorgde voor de coördinatie met twee lokale vissersverenigingen. De planning was gewijzigd, waardoor de baggerwerken in de piekperiode van het vissersseizoen moesten plaatsvinden. Dankzij Hung Hua verliep alles vlot voor alle partijen.”

“In Linkou zijn we gestart in augustus 2017 en zullen we uiteindelijk klaar zijn in het voorjaar van 2018. Dat is ruim een half jaar eerder dan wat voorzien was in de planning. We zijn trots dat we zoiets voor onze klant kunnen waarmaken.”

Aanverwante artikels

Twintig jaar vertrouwen opbouwen in Azië

Ma Hong Po is Senior Business Development Manager in Azië voor Jan De Nul Group. Meer dan 22 jaar lang reist hij door China, Taiwan en Vietnam om nieuwe projecten te identificeren, met aannemers te spreken en met potentiële nieuwe klanten rond…

Lees meer
Werken op de limiet

Om de looptijd van het project in te korten, werd een test opgezet waarbij een grote hopper het door de cutterzuiger voorgesneden materiaal opzuigt en aan wal perst in Taipei Port. Operational Superintendent Karel Foré begeleidde de test voor…

Lees meer
Meten tot op de centimeter

In Linkou worden verschillende grondsoorten gebaggerd: mudstone, boulders, fijn zand, … Daardoor is het geen sinecure om de perfecte volumebalans en productieniveaus te bepalen. Het surveyteam volgt de baggervolumes nauwgezet op, in real time…

Lees meer