• 1600000 ton stenen
  • 60000 m³ vervuilde sedimenten
  • 9 schepen

Monaco is slechts 2,02 km² groot en met 18.775 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte staat ter wereld. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het prinsdom besliste het gebied uit te breiden met een extensie van zes hectare op zee, met bijzondere aandacht voor de natuurreservaten in de buurt. Het project omvat zowel baggeren, stenen installeren, zand opspuiten als milieusanering: een kolfje naar de hand van Jan De Nul.

Monaco

"De kleine oppervlakte maakt het complex en vraagt een uiterste flexibiliteit."

Gedurende drie jaar, van 2017 tot 2020, zullen de schepen van Jan De Nul tussen de plezierjachten en het werkgebied in Monaco actief zijn. Het project bestaat uit drie fases: baggeren, stenen installeren en zand opspuiten. Tijdens de baggerfase, die liep van april tot november 2017, speelde het Envisan centrum in Toulon een belangrijke rol om alle vervuilde sedimenten te verwerken.

“In eerste instantie is er een bovenlaag van 60.000 m³ (zo’n 100.000 ton) vervuilde sedimenten weg gehaald”, legt project manager Tom Van Slambrouck uit. “Het feit dat we die grond meteen konden laten verwerken in ons gespecialiseerde Envisan grondverwerkingscentrum vlakbij, was uiteraard een toegevoegde waarde voor de klant. Daarnaast haalden we 30.000 ton bestaande oeverbescherming weg, 120.000 m³ remblai anthropique (in het verleden in zee gestort bouwafval) en 400.000 m³ gewone sedimenten.”

Land creëren

De tweede fase van het project is gestart in december 2017. Het uiteindelijke doel is 1.600.000 ton stenen installeren, die als funderingsbasis voor de eigenlijke landuitbreiding dienen. “Die stenen worden per 30.000 ton op ons valpijpschip Simon Stevin geladen in de haven van Fos, nabij Marseille”, legt Tom uit. “De Simon Stevin installeert die daarna heel nauwkeurig op de site in Monaco. Wanneer al het materiaal geïnstalleerd is, plaatst onze klant Bouygues Travaux Publics een gordel van caissons, een soort reusachtige betonblokken, waarachter het nieuwe stuk land zal worden gecreëerd.”

Werken op een zakdoek

Niet alleen de milieuvereisten maken van dit project een speciale uitdaging. “We zijn voortdurend actief net naast de haven van Monaco”, zegt kapitein Jan van Vijven. “Deze jachthaven is om te beginnen veel compacter dan een gewone haven. We moeten ook constant rekening houden met jachten die in- en uitvaren en het feit dat de appartementen en hotels vlakbij ons werkgebied liggen. Je kan je voorstellen dat toeristen en inwoners die van de rust en het mooie uitzicht op zee willen genieten, niet al te veel gestoord willen worden. Daarom mogen we enkel werken tussen 6u ’s morgens en 22u ’s avonds, wat ervoor zorgt dat onze planning nog strakker verloopt dan anders.”

Daarnaast zijn niet alleen de verschillende grote schepen van Jan De Nul actief in het werkgebied. Surveybootjes varen af en aan, het milieudepartement Mared zit op zee met een bootje, de klant Bouygues is op verschillende plaatsen aan het werk, alsook onderaannemers die geregeld duikers het water in sturen.

“Dat verhoogt de complexiteit en vraagt een uiterste flexibiliteit van onze kant”, vertelt Jan.“Maar ik hou wel van dat soort uitdagingen. Ik moet zeggen dat we met een top crew aan boord en heel fijn team aan land werken. Het onderlinge overleg verloopt heel goed, wat cruciaal is voor een project als dit.”

Superintendent Rodolphe Dienst beaamt. “Dit is mijn eerste project voor Jan De Nul en al meteen een organisatorisch ingewikkelde uitdaging. We werken echt op de limieten van de planning en de capaciteit van de schepen, dus het geeft veel voldoening als we de taken met succes afronden.” 

Aanverwante artikels

Meer doen met minder ruimte: niet alleen in Monaco!

Diegem, in de Vlaamse rand rond Brussel, op de as Brussel-Antwerpen en vlakbij de nationale luchthaven van Zaventem. Het hoeft geen betoog dat, in zo’n gebied van nationaal en internationaal economisch belang, de ruimte schaars en de vraag groot…

Lees meer
Envisan verwerkt de baggersedimenten

In La Seyne-sur-Mer, in de buurt van Toulon (Frankrijk), heeft Envisan in 2015 een grond- en sedimentverwerkingscentrum geopend. Daar worden de vervuilde sedimenten afkomstig uit Monaco verwerkt en gevaloriseerd. Hannes Van den Berghe coördineerde…

Lees meer
Reuzenmosselen en rode koralen

Naast het werkgebied in Monaco liggen twee natuurreservaten met rode koralen, reuzenmosselen en zeegrassen, die onder geen beding beschadigd of verstoord mogen worden. Daarom is al van voor de start van het project een team van Jan De Nuls milieudepartement…

Lees meer
Schepen ombouwen

Mimar Sinan en de Tiger Voor de eerste fase van het project, het weghalen van de sedimenten, zijn verschillende schepen speciaal omgebouwd en aangepast. “Dat heeft onder andere te maken met het feit dat we op een heel kleine oppervlakte werken”,…

Lees meer
De Tiger, held van dit project

De toegevoegde waarde van Jan De Nul voor projecten zoals deze is een verregaande flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen op maat. Zo werd bijvoorbeeld de zelfvarende splijtbak de Tiger volledig omgebouwd om op zeer moeilijk bereikbare plaatsen…

Lees meer