Oskars hamn

  • 500000 m² zeebodem
  • 400000 m³ slib gebaggerd

Oskarshamn is een Zweedse havenstad met een rijke industriële geschiedenis. Een koperproductiesite en een batterijfabriek loosden er in het verleden verontreinigd afvalwater in zee, waardoor het hele havenbassin nu vervuild en een bron van zware metalen, PCB’s en dioxines is. Door het in- en uitvaren van schepen raken de vervuilde sedimenten ook nog eens verspreid over de Baltische Zee. Envisan zorgt voor de sanering in het grootste milieuwerk ooit in Zweden.

"Milieubaggeren van A tot Z"

Envisan startte in maart 2016 met de opbouw van de sedimentontwaterings- en waterzuiveringsinstallatie in de haven van Oskarshamn. Het design gebeurde volledig in huis. Project Manager Sofie Herman was van in het begin betrokken bij het project. “Hier was helemaal niets”, vertelt Sofie, “alleen de haven en een groot asfaltterrein dat we mochten innemen. We hebben alle componenten naar hier gebracht en de installatie ter plaatse opgebouwd, van filterpersen en indikkers tot alle leidingen, stellingen en staalstructuren.” Het doel van de hele operatie is om de vervuilde zeebodem in het havenbassin te reinigen, een oppervlakte van 500.000 vierkante meter. Voor Envisan is dit het grootste project in vijf jaar.

Van sediment tot koek

De Petrus Plancius is omgebouwd tot een milieubaggerschip, waarbij de kop van het baggerschip voorzien werd van kleppen om de lagen verontreinigde sedimenten weg te halen. Voor de gebieden met veel puin op de bodem, waaronder stenen, wordt de sleephopperzuiger Pinta dan weer ingezet, met een grotere laadcapaciteit en een grotere pomp om de sedimenten op te pompen.

Sofie Herman: “De Pinta pompt de baggersedimenten naar de installatie. Daar komen ze meteen in een zeef terecht om het grovere materiaal af te scheiden. De sedimenten gaan dan door naar de indikkers die, door bezinking, zorgen voor een eerste grote afscheiding van het water en de sedimenten. Het water wordt weggepompt naar de waterzuiveringsinstallatie, de sedimenten naar een silo voor behandeling en verdere ontwatering. In de silo voegen we er kalkmelk aan toe om het uitdrogen te versnellen. De finale stap in het ontwateringsproces gebeurt in de filterpersen waarbij het laatste water uit de sedimenten geperst wordt en er uiteindelijk een harde koek overblijft. Die koeken voeren we af naar een vergunde stortplaats.” Het water dat uit de filterpersen komt, wordt gezuiverd en daarna deels als proceswater in de installatie hergebruikt, deels na een kwaliteitscontrole opnieuw in zee geloosd.

Winterstop

Het project is gestart in 2016 en wordt afgerond in 2018. Die grote tijdspanne heeft alles te maken met de winter in Zweden. Works Manager Kristien Veys: “In november begint het al te vriezen. Wanneer het baggerschip de laatste sedimenten aanvoert, moeten die aan land nog volledig verwerkt worden. Nadien maken we alles klaar voor de winter: afschermen, isoleren, waterdicht maken en technisch inspecteren.” In 2017 is er gebaggerd tot 10 november. Begin april 2018 is de installatie opnieuw opgestart.

 

Aanverwante artikels

Het Ibiza van Zweden

Gotland is een uniek stukje Zweden, een eiland op zo’n 90 kilometer van het vasteland. Je kan er heen met de boot of het vliegtuig. Met een kustlijn van 800 kilometer is het een populaire bestemming voor toeristen. Zweedse jongeren spreken zelfs…

Lees meer
Fikatijd

Zweden houden van koffie, en dat is nog zacht uitgedrukt. Elke dag om 9u valt het leven stil en is het tijd voor fika: samen koffie drinken, een koekje erbij en even bijpraten. “Er mag een bom ontploffen, de Zweden houden vast aan hun fikatijd”,…

Lees meer
Intense coördinatie

Voor het eerst zet de milieuafdeling een baggerschip zoals de Pinta in. Een goede coördinatie tussen onshore en offshore is van cruciaal belang in dit project. Ricardo João Almeida en Olivier De Lange zijn respectievelijk Onshore en Offshore…

Lees meer