Prins Hendrik-zanddijk

  • 5,5 miljoen m³ zand
  • 2025000 helmplanten
  • 10000 meter antistuifschermen in wilgentakken

In Texel, in de provincie Noord-Holland, biedt Jan De Nul natuurgebaseerde oplossingen om de Prins Hendrikzanddijk te versterken. Het eiland wordt groter, mooier, met extra natuur. En de bewoners houden hun voeten droog.

De oplossing zit in het ecosysteem

Texel, een van de Nederlandse Waddeneilanden, vormt niet alleen vruchtbare grond voor het telen van bloembollen. De toeristische trekpleister krijgt jaarlijks ook 1 miljoen bezoekers over de vloer. Daarnaast is het een cruciale pleisterplaats en foerageerplek voor vogels op hun trekroutes tussen Noord en Zuid en het water rondom is de ideale habitat voor duizenden zeehonden. Eén probleem: de dijk die Texel van de Waddenzee scheidt, is zo lek als een mandje.

We maken Texel groter, mooier, met extra natuur


Project Lead Dredging Works Benelux Geert Vanwesenbeeck: “Deze dijk was er het slechtst aan toe van alle Waddenzeedijken. Daarom bouwt Jan De Nul een nieuwe waterkering voor Texel in de Waddenzee. We maken Texel groter, mooier, met extra natuur. En de bewoners houden er droge voeten aan over.” Een belangrijk focuspunt voor Geert, die ook omgevingsmanager is. Via hem gaat Jan De Nul in dialoog met omwonenden. “De boeren in deze polder leven van de teelt van bloembollen. Om die bloembollen te kweken, hebben zij zoetwater nodig. De landbouwgebieden achter de dijk hebben echter een zeer complexe waterhuishouding. De grondwaterlaag is zout en daarboven ligt een dunne zoetwaterlens. Het evenwicht bewaren tussen zout- en zoetwater is een moeilijke oefening, want doordat wij zand aanleggen op die plaats, sijpelt er extra zoutwater binnen in het achterland. Daarom hebben we een bemalingssysteem geïnstalleerd om zoutwater opnieuw naar de zee te pompen.”
“Om uit te leggen wat we doen en op welke manier, organiseerden we zowel voor de boeren als voor andere omwonenden informatiemomenten, excursies, monitoringsoverleggen met de buren en wekelijkse koffiemomentjes met de boeren. Daar krijgen we heel goede reacties op.” Vlakbij het projectkantoor bouwde Jan De Nul een uitkijkpunt, dat eveneens warm wordt onthaald door eilandbewoners en toeristen. “Het is een zeecontainer waarin we een doorloop maakten die aansluit op een wandel- en fietspad. Binnenin hangen er borden met uitleg over het project. En vanop het balkon bovenop de container heb je een nog ruimer uitzicht over het hele projectgebied.”
 

 

Aanverwante artikels

Kickstarters voor natuurcreatie

Het idee achter Nature Based Solutions, is dat men na een initiële menselijke tussenkomst geen inspanningen meer hoeft te leveren, maar dat de natuur zichzelf ontwikkelt en in stand houdt. Aanvullend op het bouwen van de waterkering, lanceerde Jan…

Lees meer
Het beste dat we ooit deden

Een Belgisch bedrijf dat een prestigieus project binnenhaalt bij onze Noorderburen, waar de Nederlandse baggerbedrijven doorgaans de plak zwaaien, dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zes bedrijven dongen aanvankelijk mee naar de aanbesteding.…

Lees meer
Nature Based Solutions

In Texel durft de wind al eens op te spelen. Bijgevolg hindert zandverstuiving vaak de werkzaamheden. “Om het zand op zijn plaats te houden, zetten wij verschillende technieken in: we spuiten het zand nat, we gebruiken papierpulp en we zetten stuifschermen…

Lees meer
Het juiste zand op de juiste plaats

Dat de Waddenzee UNESCO-werelderfgoed is, maakt de hele onderneming extra delicaat. De planning werd zo opgesteld dat de werken klaar zouden zijn voor het begin van de winter. Dat betekent ook dat het startsein vlak na het broedseizoen gegeven werd.…

Lees meer