Tag: 2017

Monaco

Monaco is slechts 2,02 km² groot en met 18.775 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte staat ter wereld. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het prinsdom besliste het gebied uit te breiden met een extensie van zes hectare op zee,…

Lees meer
A11

Als koploper van de projectvennootschap die de A11 realiseerde, haalde Jan De Nul in 2011 alles uit de kast om de opdracht voor dit project binnen te halen. Het innovatieve gehalte van de kunstwerken, de esthetiek en de doorgedreven integratie in het…

Lees meer
Nobelwind

Met de aankoop van de Vole au vent bevestigde Jan De Nul zijn positie op de markt van offshore windparken. Het schip begon in 2016 aan zijn eerste grote opdracht onder de vleugels van Jan De Nul: de installatie van 50 offshore windturbines met funderingen…

Lees meer
Oskars hamn

Oskarshamn is een Zweedse havenstad met een rijke industriële geschiedenis. Een koperproductiesite en een batterijfabriek loosden er in het verleden verontreinigd afvalwater in zee, waardoor het hele havenbassin nu vervuild en een bron van zware…

Lees meer
Kriegers Flak

Het Kriegers Flak offshore windpark in de Deense Baltische Zee zal vanaf 2021 600 MW elektriciteit produceren. Hiermee worden 600.000 gezinnen van stroom voorzien. Het Deense Energinet en het Duitse 50 Hertz verbinden het Kriegers Flak windpark ook met…

Lees meer
Linkou

Taiwan worstelt er al jaren mee om zijn inwoners en industrie van een stabiele stroomtoevoer te voorzien. Om voldoende kolen te hebben en de elektriciteitscentrales op volle capaciteit te laten werken, is het belangrijk dat steenkool in grotere hoeveelheden…

Lees meer
Met vertrouwen naar Tahkoluoto

Na Nobelwind voer de Vole au vent naar Tahkoluoto in Finland om een offshore windmolenpark te installeren, een uitdagend vervolg voor het schip en zijn bemanning. "We zijn heel trots dat we hier een sleutelrol speelden." De opdracht van de…

Lees meer
MVO

Jan De Nul Group staat voor innovatie en nieuwe technologieën, zonder daarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen uit het oog te verliezen. De groep gaat verder dan de verplichtingen en noden eigen aan de sector en neemt zijn…

Lees meer
Met vertrouwen vooruit!

2017 gaf niet de verhoopte doorstart in onze markten. De baggermarkt toonde zelfs een inkrimping.  De lage olie- en gasprijzen houden de olie-en gasmarkt in spaarmodus. Eén en ander maakt dat in deze kernmarkten de kapitaaluitgaven mutatis…

Lees meer
Reuzenmosselen en rode koralen

Naast het werkgebied in Monaco liggen twee natuurreservaten met rode koralen, reuzenmosselen en zeegrassen, die onder geen beding beschadigd of verstoord mogen worden. Daarom is al van voor de start van het project een team van Jan De Nuls milieudepartement…

Lees meer
Schepen ombouwen

Mimar Sinan en de Tiger Voor de eerste fase van het project, het weghalen van de sedimenten, zijn verschillende schepen speciaal omgebouwd en aangepast. “Dat heeft onder andere te maken met het feit dat we op een heel kleine oppervlakte werken”,…

Lees meer
Envisan verwerkt de baggersedimenten

In La Seyne-sur-Mer, in de buurt van Toulon (Frankrijk), heeft Envisan in 2015 een grond- en sedimentverwerkingscentrum geopend. Daar worden de vervuilde sedimenten afkomstig uit Monaco verwerkt en gevaloriseerd. Hannes Van den Berghe coördineerde…

Lees meer
Meer doen met minder ruimte: niet alleen in Monaco!

Diegem, in de Vlaamse rand rond Brussel, op de as Brussel-Antwerpen en vlakbij de nationale luchthaven van Zaventem. Het hoeft geen betoog dat, in zo’n gebied van nationaal en internationaal economisch belang, de ruimte schaars en de vraag groot…

Lees meer
De Tiger, held van dit project

De toegevoegde waarde van Jan De Nul voor projecten zoals deze is een verregaande flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen op maat. Zo werd bijvoorbeeld de zelfvarende splijtbak de Tiger volledig omgebouwd om op zeer moeilijk bereikbare plaatsen…

Lees meer
Werken op de limiet

Om de looptijd van het project in te korten, werd een test opgezet waarbij een grote hopper het door de cutterzuiger voorgesneden materiaal opzuigt en aan wal perst in Taipei Port. Operational Superintendent Karel Foré begeleidde de test voor…

Lees meer
Meten tot op de centimeter

In Linkou worden verschillende grondsoorten gebaggerd: mudstone, boulders, fijn zand, … Daardoor is het geen sinecure om de perfecte volumebalans en productieniveaus te bepalen. Het surveyteam volgt de baggervolumes nauwgezet op, in real time…

Lees meer
Van Vidar naar Vole au vent

Eind 2015 kocht Jan De Nul het offshore installatieschip Vidar. In april 2016 werd het omgedoopt tot de Vole au vent tijdens een plechtigheid in Oostende waarbij de Koningin van België, Mathilde, aanwezig was. De Vole au vent is 140 meter lang en,…

Lees meer
Slechts één kans

In een offshore project is nauwkeurigheid van heel groot belang. Daarom is de survey, alles wat met meettechnieken te maken heeft, cruciaal. Zeker bij het plaatsen van de fundering. “Je hebt maar één kans”, zegt surveyor Bert…

Lees meer
Intense coördinatie

Voor het eerst zet de milieuafdeling een baggerschip zoals de Pinta in. Een goede coördinatie tussen onshore en offshore is van cruciaal belang in dit project. Ricardo João Almeida en Olivier De Lange zijn respectievelijk Onshore en Offshore…

Lees meer
Arbeidsintensieve bouw

De bouw van de constructies verliep niet van een leien dakje. Koen Van Regenmortel, Project Manager Civiel, leidde de bouwwerken. “We hebben alles uit de kast gehaald om de bouw te versnellen zodat de installatie voor de winter kon gebeuren. …

Lees meer
Afzinken en ballasten

De funderingen wegen elk zoveel als de Eiffeltoren en zijn geplaatst op een diepte van 18 en 22 meter, met een heel hoge nauwkeurigheid. Een sleepboot bracht het ponton naar de juiste locatie op zee. Het ponton kan zichzelf geleidelijk aan laten afzinken…

Lees meer