Tag: 2018

Prins Hendrik-zanddijk

In Texel, in de provincie Noord-Holland, biedt Jan De Nul natuurgebaseerde oplossingen om de Prins Hendrikzanddijk te versterken. Het eiland wordt groter, mooier, met extra natuur. En de bewoners houden hun voeten droog.

Lees meer
Beatrixsluis

Ter hoogte van Nieuwegein werkt Jan De Nul aan de uitbreiding van Nederlands belangrijkste sluizencomplex voor de binnenscheepvaart. Als onderdeel van het consortium Sas van Vreeswijk bieden we een totaaloplossing met respect voor historisch erfgoed…

Lees meer
Borkum

Na het succes bij Nobelwind, verstevigt Jan De Nul zijn positie in de markt van offshore windmolenparken. Vanop de Vole au vent werden 36 monopiles in zee geheid, met aandacht voor de strikte Duitse geluidsnormen.

Lees meer
Benin

Jan De Nul stopt de erosie in Benin met een concept dat in eigen huis werd uitgedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Een totaalproject waar vrijwel het voltallige bedrijf zijn schouders onder zette en waarvoor we beroep deden op al onze competenties, zij…

Lees meer
Noord-Europa

Naast de klassieke uitdagingen die baggerprojecten met zich meebrengen, stelt de projectencluster in het noorden van Europa Jan De Nul ook voor klimatologische, linguïstieke en tijdsgebonden uitdagingen. Door nauwgezet te plannen, behouden we de…

Lees meer
Circulaire oplossingen

Ons antwoord op milieuvraagstukken: Envisan We kunnen er niet omheen. Klimaat, milieu, recyclage, clean-ups en circulaire economie zijn hot topics. En laat dit nou net de core business van Envisan, de milieuafdeling van Jan De Nul Group, zijn.

Lees meer
MVO

MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2017 verscheen, na jarenlange talrijke duurzame initiatieven, ons eerste uitgebreid MVO­-rapport. Dit was een opsomming van de talrijke duurzame initia­tieven die bij Jan De Nul Group lopen. Niet…

Lees meer
Met vertrouwen naar de toekomst!

Niet totaal onverwacht was het jaar 2018 een verderzetting van de uitdagende marktomstandigheden van 2017. Politieke instabiliteit en groeiend protectionisme op het vlak van internationale handel, zorgden voor een gebrek aan vertrouwen bij zowel consumenten…

Lees meer
Zuid-Franse stranden

Eind oktober 2018 kwamen twee schepen voor de kust van Corsica met elkaar in aanvaring. Een lek in de brandstoftanks was het resultaat. Een deel van de olie kon nog op de Middelandse Zee onderschept worden, maar een ander groot deel spoelde aan op de…

Lees meer