Tag: Europa

Scholen van morgen

De nv ‘Scholen van Morgen’ bouwt 182 kleuter-, lagere en middelbare scholen, op initiatief van de Vlaamse overheid. Op die manier wordt het historische probleem van de verouderde onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen aangepakt. Een project…

Lees meer
Envisan Centra

Typisch voor Jan De Nul Group staat ook bij de milieudivisie Envisan een geïntegreerde aanpak voorop, van ontwerp tot uitvoering. Sedimenten en gronden afkomstig van baggeren grondwerken worden afgevoerd naar eigen verwerkingscentra voor behandeling…

Lees meer
Race Bank

Voor het kabelinstallatieproject bij de Race Bank Windfarm haalde Jan De Nul alles uit de kast. De opdracht was: zorgen voor een kabelverbinding tussen het windpark en het vasteland bij de Engelse oostkust. Een afstand van 71 kilometer moest overbrugd…

Lees meer
A11

Als koploper van de projectvennootschap die de A11 realiseerde, haalde Jan De Nul in 2011 alles uit de kast om de opdracht voor dit project binnen te halen. Het innovatieve gehalte van de kunstwerken, de esthetiek en de doorgedreven integratie in het…

Lees meer
Nobelwind

Met de aankoop van de Vole au vent bevestigde Jan De Nul zijn positie op de markt van offshore windparken. Het schip begon in 2016 aan zijn eerste grote opdracht onder de vleugels van Jan De Nul: de installatie van 50 offshore windturbines met funderingen…

Lees meer
Oskars hamn

Oskarshamn is een Zweedse havenstad met een rijke industriële geschiedenis. Een koperproductiesite en een batterijfabriek loosden er in het verleden verontreinigd afvalwater in zee, waardoor het hele havenbassin nu vervuild en een bron van zware…

Lees meer
Kriegers Flak

Het Kriegers Flak offshore windpark in de Deense Baltische Zee zal vanaf 2021 600 MW elektriciteit produceren. Hiermee worden 600.000 gezinnen van stroom voorzien. Het Deense Energinet en het Duitse 50 Hertz verbinden het Kriegers Flak windpark ook met…

Lees meer
Prins Hendrik-zanddijk

In Texel, in de provincie Noord-Holland, biedt Jan De Nul natuurgebaseerde oplossingen om de Prins Hendrikzanddijk te versterken. Het eiland wordt groter, mooier, met extra natuur. En de bewoners houden hun voeten droog.

Lees meer
Beatrixsluis

Ter hoogte van Nieuwegein werkt Jan De Nul aan de uitbreiding van Nederlands belangrijkste sluizencomplex voor de binnenscheepvaart. Als onderdeel van het consortium Sas van Vreeswijk bieden we een totaaloplossing met respect voor historisch erfgoed…

Lees meer
Borkum

Na het succes bij Nobelwind, verstevigt Jan De Nul zijn positie in de markt van offshore windmolenparken. Vanop de Vole au vent werden 36 monopiles in zee geheid, met aandacht voor de strikte Duitse geluidsnormen.

Lees meer
Noord-Europa

Naast de klassieke uitdagingen die baggerprojecten met zich meebrengen, stelt de projectencluster in het noorden van Europa Jan De Nul ook voor klimatologische, linguïstieke en tijdsgebonden uitdagingen. Door nauwgezet te plannen, behouden we de…

Lees meer
DN120 legt kabels in ondiep water. Sunfish en Moonfish begraven ze op de gewenste diepte.

De Sunfish en de Moonfish waren onontbeerlijk voor het Race Bank project. Maar ze werkten niet alleen. “Exportkabels zien er heel stevig uit, maar toch mag je er niet te hard aan trekken. Om hen aan wal te kunnen trekken vanaf de kabellegger wilden…

Lees meer
Machines van eigen kweek

Dries Lammens was met het engineeringteam van Jan De Nul present toen de vereisten voor de Sunfish en de Moonfish op tafel gelegd werden. “Een project waarvoor tuigen moeten gecreëerd worden die nog niet bestaan is zonder meer een uitdaging”,…

Lees meer
Isaac Newton: met 63 kilometer kabel in één keer het grootste kabellegschip ter wereld

Rutger Standaert, Technical Superintendent New Building Design “Wij zijn een lerende organisatie”, zegt Rutger Standaert. Volgens zijn naamkaartje is hij voluit Technical Superintendent New Building Design, zeg maar scheepsarchitect bij Jan…

Lees meer
Afdelingen werken samen om projecten binnen te halen

"Eigenlijk halen wij projecten binnen op het moment dat alles nog op de tekentafel ligt”, vertelt Patrik Lowie. “De kunst is daarbij om alles vooraf al te simuleren en visualiseren. Je kunt je als leek nauwelijks voorstellen hoe complex…

Lees meer
Integratie is de weg voorwaarts

Wouter Vermeersch is bij Jan De Nul verantwoordelijke voor de offshore cables-afdeling. De zaken gaan goed en de toekomst ziet er veelbelovend uit, zo bevestigt hij. “Dankzij de toenemende integratie tussen de verschillende business units van Jan…

Lees meer
Flexibiliteit is het sleutelwoord in de tekenkamer

De tekenkamer hoort bij de technische diensten van Jan De Nul. Een van de belangrijkste activiteiten daar is het ontwerpen van uitrustingen voor de schepen van de vloot. Net als bij de scheepsbouwers van Jan De Nul is flexibiliteit voor Kris Meuleman…

Lees meer
10 biologische oliën uittesten

Alain Pieters van de R&D-afdeling kreeg voor het project Race Bank de vraag of de dichtingen van trencher Moonfish niet zouden aangetast worden door het gebruik van biodegradeerbare olie. “In geval van een lek wilde de klant immers niet dat…

Lees meer
Een bijzonder lijvig rapport hielp de klant overtuigen

Bij Mared, het Marine Environmental Department van Jan De Nul, werken een twintigtal mensen rond allerlei milieuaspecten. “Op het moment dat een van onze bedrijfstakken een project wil binnenhalen, volgt er vandaag bijna altijd een studie naar…

Lees meer
Natuurgebied The Wash

In de uitgestrekte baai waar de opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Race Bank aan wal komt via twee zware exportkabels gelden bijzondere regels. We spreken van een uniek natuurgebied, The Wash, een geheel van uitgestrekte zoutwatermoerassen…

Lees meer
Dertig jaar onderhoud

Het onderhoudscontract is cruciaal in dit project. Het is vergelijkbaar met de relatie tussen een huurder en een eigenaar. Jan De Nul moet alles onderhouden en alle nodige herstellingen doen om het gebouw dertig jaar lang in goede staat te houden. Aan…

Lees meer
100ste school

In december 2016 leverde Jan De Nul basisschool De Horizon op in Zwevezele. Het was de 100ste school van Scholen van Morgen. Dat werd gevierd met een plechtige opening in het bijzijn van minister van Onderwijs Hilde Crevits. Bassischool De Horizon was…

Lees meer
Publiek-private samenwerking

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking, een samenwerkingsverband tussen partners uit de publieke en de private sector die samen een project realiseren met een heldere taak- en risicoverdeling. “Jan De Nul werkt al lang binnen dergelijke…

Lees meer
Nieuw centrum in de haven van Luik

Sol&Val Monsin is de jongste aanwinst van Envisan. Het verwerkingscentrum specialiseert zich in de behandeling van vervuilde gronden, hoofdzakelijk in het zuidoosten van België. Samen met het centrum in Saint-Ghislain – dat het zuidwesten…

Lees meer
Centrum in de haven van Gent

Hulsdonk is het oudste en met zijn dertien hectare het grootste verwerkingscentrum van Envisan. Het is ook het enige centrum in België dat grond en sedimenten behandelt en over meerdere lagunes beschikt. Het bevindt zich in de Haven van Gent. De…

Lees meer
Het project Dac'art

PSR Brownfield Developers, de specialist van Jan De Nul Group in het herontwikkelen van brownfields, leidt het project Dac’Art, maar ook de civiele bouwafdeling van Jan De Nul en de milieuafdeling Envisan hebben een rol. “Aan de Zuidkaai…

Lees meer
Duitsland

In 2016 baggerden twee schepen van Jan De Nul in de haven van Hamburg. Deze haven heeft te kampen met sedimentatie. Hoeveel sedimenten er worden afgezet hangt af van de hoeveelheid water die een haven binnenkomt. Zolang het debiet van de Elbe voldoende…

Lees meer
Noord-Frankrijk

In Calais bouwt Jan De Nul samen met drie grote partners een compleet nieuwe haven.   Het vrachtverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is volledig verzadigd. Vooral aan de Franse zijde is er een enorm capaciteitsprobleem, niet alleen…

Lees meer
Centrum in Zuid-Frankrijk

Voor het CPEM nabij Toulon, voluit Centre de Production d’EcoMatériaux, was 2016 het eerste volledig werkjaar. Lilian Rahyr, hoofd van dit verwerkingscentrum: “We hebben het afgelopen jaar ongeveer 30.000 ton gronden en sedimenten…

Lees meer
De Tiger, held van dit project

De toegevoegde waarde van Jan De Nul voor projecten zoals deze is een verregaande flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen op maat. Zo werd bijvoorbeeld de zelfvarende splijtbak de Tiger volledig omgebouwd om op zeer moeilijk bereikbare plaatsen…

Lees meer
Schepen ombouwen

Mimar Sinan en de Tiger Voor de eerste fase van het project, het weghalen van de sedimenten, zijn verschillende schepen speciaal omgebouwd en aangepast. “Dat heeft onder andere te maken met het feit dat we op een heel kleine oppervlakte werken”,…

Lees meer
Reuzenmosselen en rode koralen

Naast het werkgebied in Monaco liggen twee natuurreservaten met rode koralen, reuzenmosselen en zeegrassen, die onder geen beding beschadigd of verstoord mogen worden. Daarom is al van voor de start van het project een team van Jan De Nuls milieudepartement…

Lees meer
Envisan verwerkt de baggersedimenten

In La Seyne-sur-Mer, in de buurt van Toulon (Frankrijk), heeft Envisan in 2015 een grond- en sedimentverwerkingscentrum geopend. Daar worden de vervuilde sedimenten afkomstig uit Monaco verwerkt en gevaloriseerd. Hannes Van den Berghe coördineerde…

Lees meer
Meer doen met minder ruimte: niet alleen in Monaco!

Diegem, in de Vlaamse rand rond Brussel, op de as Brussel-Antwerpen en vlakbij de nationale luchthaven van Zaventem. Het hoeft geen betoog dat, in zo’n gebied van nationaal en internationaal economisch belang, de ruimte schaars en de vraag groot…

Lees meer
Bruggen, tunnels en viaducten

Vanuit de lucht ziet het hele traject van de A11, van de industriezone Blauwe Toren nabij Brugge tot in Westkapelle, er bijzonder indrukwekkend uit. Bruggen, op- en afritten en rotondes vormen samen verkeerswisselaars op diverse punten van het traject.…

Lees meer
Projectobligaties

De A11 is een publiek-private samenwerking of PPS-project. Publieke partner Via-Invest en private partner Via Brugge brachten 80 miljoen euro in, in combinatie met 578 miljoen euro projectobligaties. PPS Manager Bart Callens: “We werkten met projectobligaties…

Lees meer
Innovatief funderen

“De funderingen van een aantal kunstwerken stelden ons voor behoorlijke uitdagingen”, weet Eric Leemans van Soetaert, de funderingsspecialist die in de loop van de bouwperiode deel werd van Jan De Nul Group. Zo vereiste de fundering van de…

Lees meer
Integraal is terug van weggeweest

Koen Van Regenmortel, verantwoordelijke voor de kunstwerken, is bijzonder trots op de onderhoudsvriendelijke toepassingen van de integraalbrugtechniek op verschillende plaatsen in het tracé. “Voegen in om het even welk wegdek slijten, en…

Lees meer
Van Vidar naar Vole au vent

Eind 2015 kocht Jan De Nul het offshore installatieschip Vidar. In april 2016 werd het omgedoopt tot de Vole au vent tijdens een plechtigheid in Oostende waarbij de Koningin van België, Mathilde, aanwezig was. De Vole au vent is 140 meter lang en,…

Lees meer
Slechts één kans

In een offshore project is nauwkeurigheid van heel groot belang. Daarom is de survey, alles wat met meettechnieken te maken heeft, cruciaal. Zeker bij het plaatsen van de fundering. “Je hebt maar één kans”, zegt surveyor Bert…

Lees meer
Met vertrouwen naar Tahkoluoto

Na Nobelwind voer de Vole au vent naar Tahkoluoto in Finland om een offshore windmolenpark te installeren, een uitdagend vervolg voor het schip en zijn bemanning. "We zijn heel trots dat we hier een sleutelrol speelden." De opdracht van de…

Lees meer
Intense coördinatie

Voor het eerst zet de milieuafdeling een baggerschip zoals de Pinta in. Een goede coördinatie tussen onshore en offshore is van cruciaal belang in dit project. Ricardo João Almeida en Olivier De Lange zijn respectievelijk Onshore en Offshore…

Lees meer
Arbeidsintensieve bouw

De bouw van de constructies verliep niet van een leien dakje. Koen Van Regenmortel, Project Manager Civiel, leidde de bouwwerken. “We hebben alles uit de kast gehaald om de bouw te versnellen zodat de installatie voor de winter kon gebeuren. …

Lees meer
Afzinken en ballasten

De funderingen wegen elk zoveel als de Eiffeltoren en zijn geplaatst op een diepte van 18 en 22 meter, met een heel hoge nauwkeurigheid. Een sleepboot bracht het ponton naar de juiste locatie op zee. Het ponton kan zichzelf geleidelijk aan laten afzinken…

Lees meer
Zuid-Franse stranden

Eind oktober 2018 kwamen twee schepen voor de kust van Corsica met elkaar in aanvaring. Een lek in de brandstoftanks was het resultaat. Een deel van de olie kon nog op de Middelandse Zee onderschept worden, maar een ander groot deel spoelde aan op de…

Lees meer