Tag: Totaalaanpak

Race Bank

Voor het kabelinstallatieproject bij de Race Bank Windfarm haalde Jan De Nul alles uit de kast. De opdracht was: zorgen voor een kabelverbinding tussen het windpark en het vasteland bij de Engelse oostkust. Een afstand van 71 kilometer moest overbrugd…

Lees meer
Scholen van morgen

De nv ‘Scholen van Morgen’ bouwt 182 kleuter-, lagere en middelbare scholen, op initiatief van de Vlaamse overheid. Op die manier wordt het historische probleem van de verouderde onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen aangepakt. Een project…

Lees meer
PSA Panama

In Panama bouwt Jan De Nul een nieuwe kaaimuur voor de PSA Panamá-terminal. De civiele afdeling van Jan De Nul is sinds 2009 permanent actief in Panama. Eerst voor de bouw van twee nieuwe sluizencomplexen in het kader van het grotere Kanaaluitbreidingsprogramma,…

Lees meer
Takoradi

De jongste jaren zetten Afrikaanse landen alles op alles voor de ontwikkeling van hun havens. Sommige havens liggen er al tientallen jaren, maar voldoen niet meer aan de eisen van vandaag. Zowel container- als bulkschepen zijn nu immers een pak groter…

Lees meer
Envisan Centra

Typisch voor Jan De Nul Group staat ook bij de milieudivisie Envisan een geïntegreerde aanpak voorop, van ontwerp tot uitvoering. Sedimenten en gronden afkomstig van baggeren grondwerken worden afgevoerd naar eigen verwerkingscentra voor behandeling…

Lees meer
Kriegers Flak

Het Kriegers Flak offshore windpark in de Deense Baltische Zee zal vanaf 2021 600 MW elektriciteit produceren. Hiermee worden 600.000 gezinnen van stroom voorzien. Het Deense Energinet en het Duitse 50 Hertz verbinden het Kriegers Flak windpark ook met…

Lees meer
Nobelwind

Met de aankoop van de Vole au vent bevestigde Jan De Nul zijn positie op de markt van offshore windparken. Het schip begon in 2016 aan zijn eerste grote opdracht onder de vleugels van Jan De Nul: de installatie van 50 offshore windturbines met funderingen…

Lees meer
Circulaire oplossingen

Ons antwoord op milieuvraagstukken: Envisan We kunnen er niet omheen. Klimaat, milieu, recyclage, clean-ups en circulaire economie zijn hot topics. En laat dit nou net de core business van Envisan, de milieuafdeling van Jan De Nul Group, zijn.

Lees meer
Integratie is de weg voorwaarts

Wouter Vermeersch is bij Jan De Nul verantwoordelijke voor de offshore cables-afdeling. De zaken gaan goed en de toekomst ziet er veelbelovend uit, zo bevestigt hij. “Dankzij de toenemende integratie tussen de verschillende business units van Jan…

Lees meer
Dertig jaar onderhoud

Het onderhoudscontract is cruciaal in dit project. Het is vergelijkbaar met de relatie tussen een huurder en een eigenaar. Jan De Nul moet alles onderhouden en alle nodige herstellingen doen om het gebouw dertig jaar lang in goede staat te houden. Aan…

Lees meer
Civiel + bagger: een gouden combinatie

Davy Spriet is project manager voor de civiele werken, Dominic De Prins is dat voor de baggerwerken. Samen runnen ze het project ter plaatse. “De nieuwe kaaimuur komt haaks op de huidige. Daardoor moeten we heel veel land wegnemen om de kade te…

Lees meer
Het sluizencomplex in Panama

Naast de werken aan de PSA Panamá-terminal, heeft Jan De Nul van 2009 tot 2016 gebouwd aan de derde sluizencomplexen in het Panamakanaal. De nieuwe sluizen bieden de mogelijkheid om post-Panamaxschepen te ontvangen die 12.000 containers kunnen…

Lees meer
Publiek-private samenwerking

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking, een samenwerkingsverband tussen partners uit de publieke en de private sector die samen een project realiseren met een heldere taak- en risicoverdeling. “Jan De Nul werkt al lang binnen dergelijke…

Lees meer
Meedenken binnen het Ghanese masterplan

Het project in Takoradi startte in 2012, vandaag is het voor bijna 90% afgewerkt. Filip Morobé, Area Director Africa: “Het bijzondere aan dit project is dat er geen aanbesteding mee gemoeid was. De Ghana Ports and Harbour Authorities (GPHA)…

Lees meer
Ardeense stenenexpert

Takoradi ligt in de Golf van Guinée. Gewone golven zijn er 1,5 meter hoog, bij storm zijn ze nog een meter groter. Om veilig en onafgebroken te kunnen werken, diende het natuurgeweld dus eerst bedwongen te worden. Pascal Dumez, project manager…

Lees meer
Hevige concurrentie

Ignace Stols, project manager baggerwerken : “Er woedt een hevige concurrentiestrijd tussen de West-Afrikaanse havens om als hoofdhaven gekozen te worden door de rederijen. De meeste van die havens hadden een diepgang van 12-13 meter, nu gaan ze…

Lees meer
Iedereen wint bij projectfinanciering

Een project zoals in Takoradi is zeer kapitaalintensief. Overheden mogen dan al de visie hebben om een haven te vergroten, vaak zijn hun budgetten ontoereikend. Mathias Van De Vijver, financieel manager, legt uit hoe Jan De Nul deze projecten toch kan…

Lees meer
Het gonst in de werkplaats in Aalst

José Pycke werkt al twintig jaar bij Jan De Nul en is verantwoordelijk voor de werkplaats in Aalst. Het atelier telt 70 medewerkers, verspreid over verschillende afdelingen. De helft zijn lassers, maar er zijn ook tal van machineoperatoren, elektriciens…

Lees meer
Beton in Ghana

Om 600 meter kaaimuur te bouwen, waren er 4.000 betonblokken nodig, goed voor 100.000 kubieke meter beton. Maar Ghana telt weinig betoncentrales die aan deze vraag en kwaliteitseisen kunnen voldoen. Daarom bouwde Jan De Nul zijn eigen betoncentrale.…

Lees meer
Het project Dac'art

PSR Brownfield Developers, de specialist van Jan De Nul Group in het herontwikkelen van brownfields, leidt het project Dac’Art, maar ook de civiele bouwafdeling van Jan De Nul en de milieuafdeling Envisan hebben een rol. “Aan de Zuidkaai…

Lees meer
Duitsland

In 2016 baggerden twee schepen van Jan De Nul in de haven van Hamburg. Deze haven heeft te kampen met sedimentatie. Hoeveel sedimenten er worden afgezet hangt af van de hoeveelheid water die een haven binnenkomt. Zolang het debiet van de Elbe voldoende…

Lees meer
Noord-Frankrijk

In Calais bouwt Jan De Nul samen met drie grote partners een compleet nieuwe haven.   Het vrachtverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is volledig verzadigd. Vooral aan de Franse zijde is er een enorm capaciteitsprobleem, niet alleen…

Lees meer
Beton van eigen huis

Jan De Nul heeft voor dit project ter plaatse een betoncentrale gebouwd. Dat was nodig om te kunnen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het contract. We mochten daarom niet het risico lopen om vertraging op te lopen door te werken met lokaal geproduceerd…

Lees meer
Jan De Nul in Afrika

Daar waar het continent in 2011 slechts 4% van de omzet vertegenwoordigde, versterkte Jan De Nul in 2015 en 2016 er zijn aanwezigheid substantieel met enkele mooie realisaties tot gevolg. Het project in Takoradi bood mogelijkheden elders in Afrika. In…

Lees meer
Zuid-Franse stranden

Eind oktober 2018 kwamen twee schepen voor de kust van Corsica met elkaar in aanvaring. Een lek in de brandstoftanks was het resultaat. Een deel van de olie kon nog op de Middelandse Zee onderschept worden, maar een ander groot deel spoelde aan op de…

Lees meer